Wszystkie produkty będące w ofercie nanobio.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

nanobio.pl zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

Wszelkie braki lub uszkodzenia w dostarczonym towarze należy zgłaszać pisemnie na adres biuro@nanobio.pl nie później niż 24 godziny od otrzymania przesyłki. Jeżeli, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, podczas odbioru stwierdzono uszkodzenia w przesyłce lub towarze, należy koniecznie (wraz z kurierem) sporządzić protokół szkody. Oryginał w/w protokołu prosimy przesłać do siedziby naszej firmy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres : Widokowa 15, 33-112 Tarnowiec.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez nanobio.pl

nanobio.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.